v.2.0

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. De verkoop verloopt in euro en uitsluitend contant + 20% vermeerdering voor kosten.

De kosten voor verzending, voor verzekering en bankkosten, of voor de inning van checks, zijn ten laste van de koper. Elke achterstallige betaling zal aanleiding geven tot een verhoging met 1,5% per maand te beginnen vanaf de vijfde week die volgt op de sluiting van de verkoop, uitgezonderd tegengestelde overeenkomst vooraf. In geval van gelijke biedingen voor eenzelfde lot zal het worden toegewezen aan het eerst ontvangen bod. Geen enkele klacht zal aanvaard worden voor loten met meer dan 3 stukken. De eventuele terugzendingen gebeuren aangetekend binnen de 15 dagen na het einde van de verkoop. De onverkochte loten zijn beschikbaar 3 dagen na het einde van de verkoop aan de prijs van de schatting.

2. Authenticiteit

De authenticiteit van alle loten bestaande uit 1 stuk in onze verkopen is formeel gegarandeerd. De garantie voor de staat wordt enkel gegeven voor de loten aangegeven als ZM, Prachtig of Luxe. Wij verbinden er ons toe om de zegels terug te nemen en terug te betalen die vals of hersteld zouden verklaard worden door een erkend expert, zonder dat dit werd gesignaleerd voor zover het stuk niet reeds het voorwerp van een certificaat uitmaakt. In dat geval moet de koper een tegensprekelijk certificaat voorleggen en ons de zegel terugsturen binnen de 28 dagen volgend op de verkoop of op de datum van de aangetekende verzending.

3. Volgorde van de biedingen

Euro

Enchères (Euro)
Biedingen (Euro)
Bids (Euro)

Euro

Enchères (Euro)
Biedingen (Euro)
Bids (Euro)

< 50 €

2 €

2.000-5.000 €

100 €

50-100 €

5 €

5000-10.000 €

250 €

100-300 €

10 €

10.000-20.000 €

500 €

300-500 €

20 €

>20.000 €

1.000 €

500-2.000 €

50 €

 

 

In geval van betwisting zullen de loten herroepen worden.

4. Loten

Vooraleer de loten af te leveren, heeft de organisator het recht om, indien hij dat nodig acht, de betaling te eisen. Hij eigent zich ook het recht toe om een lot te splitsen of om meerdere loten samen te voegen tot één enkel.

5. Hoe bieden bij een verkoop per opbod

In geval van gelijke biedingen zal het lot toegewezen worden aan het eerst ontvangen bod. De toewijzing van de loten gebeurt aan de hoogst biedende maar aan de laagst mogelijke prijs. Bij de verkopen per opbod wordt het lot toegewezen aan de meest biedende rekening houdend met de bieding van het tweede bod.

Wij weten uit ondervinding dat vele schriftelijke biedingen niet bekroond worden met succes. Daarom bieden we U de mogelijkheid om alternatieve biedingen te geven zodat uw kansen om een lot te bemachtigen verhoogd worden. Indien U bijvoorbeeld in twee of meerdere loten geïnteresseerd bent maar U wil er slechts één enkele van behalen, schrijf dan eenvoudig "of" tussen de verschillende lotnummers.

U kan o.a. ook het totaalbedrag van aankopen (kosten niet inbegrepen) begrenzen. Bied U bijvoorbeeld op meerdere loten voor een totaalbedrag van 5000€ en U wilt uw aankopen begrenzen tot 3500€, dan zullen de loten U slechts toegewezen worden tot dat bedrag, zelfs indien uw biedingen op de volgende loten tijdens de verkoop de hoogste zouden zijn.

Indien U schriftelijke biedingen geeft weet U nog niet welke loten U toegewezen zullen worden. Dankzij de mogelijkheid om ons alternatieve biedingen op te geven en/of het totaal van uw aankopen te begrenzen, verhoogt U uw kansen om schriftelijk loten te behalen, zonder supplementaire financiële risico's te nemen.

Betaling vanuit het buitenland: ING - SWIFT : IBAN BE84 3100 6012 7659 - BIC : BBRUBEBB.

De betaling via PayPal brengt 4,5% kosten extra met zich mee, de betaling via Skrill brengt 2,5% kosten extra met zich mee, de betaling met buitenlandse bankcheque 30 euro extra.

6. Discretie

Wil U zich ontdoen van uw zeldzame stukken, van uw volledige of gedeeltelijke verzameling, dan zijn onze verkopen de ideale gelegenheid. De consignaties zijn ten alle tijden welkom. Neem vrijblijvend contact met ons op. Absolute discretie gegarandeerd.

7. Afkortingen :

  Affr. Gefrankeerd of frankering fgmt Fragment pos. Positie
  B Mooi GC Dikke cijfers Rec./Recom. Aangetekend
  Bdf Bladboord Gr Griffe/naamstempel Sa. Catalogus Sassone
  Bil. Tweetalig H. Catalogus Herlant sc Volledige reeks
  C. Kaart K. Catalogus Koopman sc Enkelcirkel
  càd Datumstempel L. Brief Sup. Prachtig
  Cdf Bladhoek LAC Brief met inhoud TB Zeer Mooi
  Ch. fer Spoorweg LP Ruitvormige Puntstempel TG Telegraaf
  COB Officiële Belgische Postzegelcatalogus LSC Brief zonder inhoud VdB Catalogus Van den Bauw
  CP Postcolli Mi. Catalogus Michel Vl. Catalogus Vlastos
  D. Hulppostkantoor N. Catalogus Nipa (x) Ongebruikt zonder gom
  dc Dubbelcirkel obl. Gestempeld of stempel x Ongebruikt met scharnier
  E.P. Postwaardstuk P. Perceptie = ontvangkantoor xx Postfris (zonder scharnier)
  Enc. Met kader PA Luchtpost Yv. Catalogus Yvert et Tellier
  Env. Envelop (omslag) PC Kleine cijfers    
  Etiq. Etiket pl. Plaat    

8. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van gebeurlijke geschillen.

9. In geval van betwistingen is enkel het reglement in de Franse taal van toepassing. .

10. Betalingen voor onze Buitenlandse klanten

Please choose one of the following methods of payment :

1. Bank transfer to our postal account

     Banque de la Poste
     Rue des Colonies, 56
     1000 BRUXELLES

     Swift Code : IBAN N° BE35 0001 6375 9137
     BIC BPOTBEB1

     On the name of OLIVIER SIMONS
     Avenue du Grand Bois, 26
     BE – 1410 Waterloo

2. Bank transfer to our bank account

     ING
     Avenue de Tervueren, 10
     1040 BRUXELLES

     Swift Code : IBAN N° BE84 3100 6012 7659
     BIC BBRUBEBB

     On the name of OLIVIER SIMONS
     Avenue du Grand Bois, 26
     BE – 1410 Waterloo

3. Mandat Postal

     On the name of OLIVIER SIMONS
     Avenue du Grand Bois, 26
     BE – 1410 Waterloo.

4. Check (please avoid this way)
     On the name of OLIVIER SIMONS
     Please add 30 € on the total of your invoice for bank costs if you choose this method of payment.

5. Banknotes
     Sending banknotes by registered mail

Belangrijke opmerking voor onze Europese klanten

De betalingen via privaat cheque of bank cheque uitgegeven door een niet Belgische Bank(in vreemde munt opgemaakt)buiten Belgie gedaan,maken sinds 1 Januari 2003,het onderwerp uit van aanzienlijke bankkosten en/of bijkomende inter -bankaire kosten.Hierom vragen we U om uw facturen binnen de euro-zone via bankoverschrijving op een van de aangeduide rekeningen te willen overmaken.Van zodra het bedrag ons gecrediteerd is,zullen de u toegekende loten u via de post toegestuurd worden.In plaats van een overschrijving,kunt u ons ook een cheque in euro opsturen,al hoewel hierbij ook bankkosten zijn indien de cheque van een niet Belgische bank afkomstig is(15 euro).De loten zullen u opgestuurd worden na incassering van de cheque.

 

Site optimised for Internet Explorer 6.0 (+)
© Olivier Simons 2005 -