v.2.0
 

Welkom in onze wereld van de filatelie


De filatelie en alle hieraan gekoppelde domeinen zijn altijd al onze passie geweest en sinds 1990 ons beroep.

Op deze site nodigen we u uit de loten van onze directe online verkopen te ontdekken, alsook van onze verkopen per opbod op offerte of van onze openbare veilingen.

We stellen u ook beknopt onze andere activiteiten voor zoals expertises of waardebepaling van uw verzameling.

Schrijf u in (zonder enige verplichting van welke aard ook). Uw inschrijving laat u toe om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, onze aanbiedingen, onze verkopen ...

Verkoop per opbod — Veilingen — Directe verkoop — Waardebepaling — Deskundig onderzoek

Verkoop per opbod :

Wij bieden U 5 à 6 verkopen per opbod per jaar aan, de catalogus wordt kosteloos aan al de geïnteresseerden opgestuurd. Iedere klant ontvangt de catalogus via de post voor zover hij gedurende de laatste twaalf maanden actief was.
De verkopen zijn volledig online toegankelijk met de mogelijkheid om direct te bieden voor het geheel van het cliënteel, zelfs de occasionele.

Veilingen :

Wij organiseren veilingen voor de realisatie van uitzonderlijke gehelen en voor hooggespecialiseerde verzamelingen. Hiervoor zal een luxueuze catalogus, hoofdzakelijk aan onze vaste klanten, opgestuurd worden.
De verkoop is ook toegankelijk online op de site. Indien u nog geen deel uitmaakt van ons gebruikelijk cliënteel, kan u de catalogus bestellen mits betaling van een forfaitaire som van 10 euro, terugbetaald in geval van aankoop.

Directe verkoop :

Hier stellen we een geheel aan stukken voor die verkocht worden aan vaste prijzen. Iedere week zullen nieuwe loten voorgesteld worden. Het principe van deze directe verkopen is: "wie eerst komt, eerst maalt", het lot wordt dus toegewezen aan de eerste persoon die de bestelling plaatst op de site, via e-mail, fax of telefoon. Hij zal een e-mail ontvangen ter bevestiging van zijn aankoop.

Waardebepaling :

Indien u afscheid wil nemen van uw zeldzame stukken of er de waarde van wil kennen, zal Olivier Simons uw verzameling in uw aanwezigheid in zijn burelen schatten. Het volstaat contact op te nemen met Olivier Simons: Tel : +32 (0)2 782 25 56 - Fax : + 32 (0)2 353 25 89 of contact@Olivier-Simons.com . Wij kunnen u een voorstel doen tot contante aankoop of een voorstel tot het in verkoop aanbieden. In dit laatste geval is een vast commissieloon van 20% vastgelegd en de uitbetaling wordt 5 weken na afsluiten van de verkoop uitgevoerd. Neem vrijblijvend contact met ons.

Totale discretie gewaarborgd.

Deskundig onderzoek :

Is het voor een eenvoudige raad of voor een certificaat van deskundig fotografisch onderzoek in kleuren, betreffende de echtheid en de kwaliteit van de zegels of de brieven, aarzel niet om contact op te nemen met Olivier Simons. Wij onderzoeken de klassieke zegels van België alsook de brieven van België, van Congo en de " GROSSES TETES DE MERCURE " van Griekenland. Wij hebben ook dank zij de referenties van Roger Vervish (deskundige bij Willy Balasse gedurende bijna 30 jaar), de mogelijkheid om u advies te geven voor de klassieke zegels van meerdere landen. Wij geven geen deskundig advies voor de gommen.
De kostprijs voor een deskundig onderzoek bedraagt 2% van de kwotering met een minimum van 15 euro zonder BTW. Voor documenten, 3% van de waarde met een minimum van 20 euro. Voor stukken afkomstig uit onze verkopen is de prijs vastgesteld op 15 euro zonder BTW.

 

Site optimised for Internet Explorer 6.0 (+)
© Olivier Simons 2005 -