Welkom in de wereld van de filatelie


De filatelie en alle hieraan gekoppelde domeinen zijn altijd onze passie geweest en sinds 1990 ons beroep.

Op deze site nodigen we u uit de loten van directe verkoop, onze verkoop op offerte of onze openbare verkopen per opbod.

We stellen u ook beknopt onze andere activiteiten voor zoals expertises of waardebepaling van uw verzameling

Schrijf u in (zonder enige verplichting,van welke aard ook) uw inschrijving laat u toe om op de hoogte te blijven van onze activiteiten,onze offertes,onze verkopen ...

Verkoop bij offerte — Verkoop bij opbod — Directe verkoop — Waarde bepaling — Deskundig onderzoek

Verkoop bij offerte :

Wij bieden U 5 à 6 verkopen bij offerte per jaar aan,de catalogus wordt kosteloos aan al de geïnteresseerde opgestuurd. Iedere klant ontvangt de catalogus via de post voor zover hij gedurende de laatste maanden actief was.
De verkopen zijn volledig toegankelijk op het net met de mogelijkheid om direct te bieden voor het geheel van het cliënteel,zelfs toevallig.

Verkoop bij opbod :

Wij organiseren de verkoop per opbod voor de realisatie van uitzonderlijke gehelen en voor hoog gespecialiseerde verzamelingen.Voor dit doel zal een luxueus catalogus hoofdzakelijk aan onze vaste klanten opgestuurd worden.
De verkoop is ook toegankelijk op het net op de site.Indien u nog geen deel uit maakt van ons gebruikelijk cliënteel,kan u de catalogus bestellen mits betaling van een forfaitaire som van 10 EUR., terug betaald in geval van aankoop.

Directe verkoop :

Hier stellen we een geheel aan stukken verkocht aan vaste prijzen voor.Iedere week zullen nieuwe loten voor gesteld worden.
Het principe van deze directe verkopen is: “eerst komt,eerst maalt”, het lot wordt toegewezen aan de eerste persoon die de bestelling plaatst via site, e-mail, Fax of Telefoon. Hij zal een E.mail bekomen als bevestiging van zijn aankoop.

Waarde bepaling :

Indien u wilt ontdoen van uw zeldzame stukken of er de waarde van wilt kennen,zal olivier Simons uw verzameling in uw aanwezigheid in zijn burelen schatten. Het volstaat kontact op te nemen met Olivier Simons (Tel : +32 (0)2 782 25 56 - Fax : + 32 (0)2 353 25 89 - contact@Olivier-Simons.com) . Wij kunnen u een voorstel doen tot directe aankoop of een voorstel tot te koop aanbieden. In dit laatste geval is een vast commissieloon van 15% vastgeld en de betaling wordt 5 weken na afsluiten van de verkoop uitgevoerd.Neem vrijblijvend kontact met ons.

Gewaarborgde discretie

Deskundig onderzoek :

Al is het voor een eenvoudig raad of een attest van deskundig fotografisch onderzoek in kleuren,betreffende de echtheid en de waarde van de zegels of de brieven,aarzel niet om kontact op te nemen met olivier Simons.Wij onderzoeken klassieke zegels van Bëlgie en Brieven van Belgïe,Congo en de " GROSSES TETES DE MERCURE " van Griekenland. Wij hebben ook,dankzij de verwijzingen van Roger Vervish (deskundige bij willy Balasse sinds 30 jaar)de mogelijkheid om u advies te geven voor klassieke zegels van meerdere landen.Wij geven geen deskundig advies LES GOMMES.
De kostprijs van een deskundig onderzoek bedraagt 2% van de waarde met een minimum van 15 EUR.ZBTW.Voor documenten,3% van de waarde met een minimum van 20 eur.Voor stukken afkomstig uit onze verkopen is de prijs vastgesteld op 15 EUR. ZBTW.

 

Site optimised for Internet Explorer 6.0 (+)
© Olivier Simons 2005 -